Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng

Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu

Nhiều quân khu điều động bổ nhiệm nhân sự mới

Nhiều quân khu điều động bổ nhiệm nhân sự mới

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Quân khu 1, Quân khu 2

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Quân khu 1, Quân khu 2

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu

Bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hà Nam có 2 tân lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân có tân Viện trưởng

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải quân, Quân khu 2

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2

Thiếu tướng Tạ Quang Khải làm Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có tân Phó Viện trưởng

Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và môi trường, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới

Thiếu tướng Tạ Quang Khải được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự mới tại VKSND Tối cao

Nhân sự mới tại VKSND Tối cao

Thiếu tướng Tạ Quang Khải làm Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao