Tiến sĩ 8X nghiên cứu vấn đề nóng của vật lý thế giới

Tiến sĩ 8X nghiên cứu vấn đề nóng của vật lý thế giới

3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Vinh danh 3 nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Vinh danh 3 nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 cho 3 nhà khoa học

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 cho 3 nhà khoa học

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 cho ba nhà khoa học

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 cho ba nhà khoa học

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 vinh danh các nhà khoa học trẻ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 vinh danh các nhà khoa học trẻ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 vinh danh các nhà khoa học trẻ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 vinh danh các nhà khoa học trẻ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã có uy tín rất cao, đạt tầm quốc tế

Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã có uy tín rất cao, đạt tầm quốc tế

Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 cho ba nhà khoa học xuất sắc

Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 cho ba nhà khoa học xuất sắc

Ba nhà khoa học xuất sắc giành giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ba nhà khoa học xuất sắc giành giải thưởng Tạ Quang Bửu

Chủ nhân giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 tự tin nói với vợ: 'Em đã có sự lựa chọn không tồi'

Chủ nhân giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 tự tin nói với vợ: 'Em đã có sự lựa chọn không tồi'

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Nghiên cứu mở hướng tạo nguồn năng lượng sạch

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Vinh danh ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Vinh danh ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Ba nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Ba nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018: Đề nghị xét tặng cho 9 nhà khoa học xuất sắc

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018: Đề nghị xét tặng cho 9 nhà khoa học xuất sắc

Đề cử 9 nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018