'Sốc' với clip bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

'Sốc' với clip bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Cảnh cáo, không cho bác sĩ đuổi bệnh nhân ở Kiên Giang tiếp xúc bệnh nhân

Cảnh cáo, không cho bác sĩ đuổi bệnh nhân ở Kiên Giang tiếp xúc bệnh nhân

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị cấm khám chữa bệnh

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị cấm khám chữa bệnh

Kiên Giang: Cảnh cáo bác sĩ khoa Lao đuổi bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Cảnh cáo bác sĩ khoa Lao đuổi bệnh nhân về nhà

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân ở Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân ở Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo

Đuổi bệnh nhân về nhà, bác sĩ bị điều chuyển công tác

Đuổi bệnh nhân về nhà, bác sĩ bị điều chuyển công tác

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị kỷ luật cảnh cáo

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị kỷ luật cảnh cáo

Cảnh cáo, cấm bác sĩ 'đuổi bệnh nhân' trị bệnh

Cảnh cáo, cấm bác sĩ 'đuổi bệnh nhân' trị bệnh

Kiên Giang: Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà: Cảnh cáo, bố trí công việc không tiếp xúc với người bệnh

Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà: Cảnh cáo, bố trí công việc không tiếp xúc với người bệnh

Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Cảnh cáo bác sĩ đuổi bệnh nhân vì 'tốn tiền nhà nước, làm khổ bác sĩ'

Cảnh cáo bác sĩ đuổi bệnh nhân vì 'tốn tiền nhà nước, làm khổ bác sĩ'

Kỷ luật cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà ở Kiên Giang

Kỷ luật cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà ở Kiên Giang

Bác sĩ đuổi bệnh nhân bị cấm không được điều trị

Bác sĩ đuổi bệnh nhân bị cấm không được điều trị

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị kỷ luật cảnh cáo

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà bị kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo bác sỹ 'đuổi' bệnh nhân ở Kiên Giang

Kỷ luật cảnh cáo bác sỹ 'đuổi' bệnh nhân ở Kiên Giang

Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà chờ chết: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà chờ chết: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Yêu cầu xác minh thông tin bác sỹ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Yêu cầu xác minh thông tin bác sỹ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trước ngày 14/3

Vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trước ngày 14/3

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

Vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ BS 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ BS 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Xác minh sai phạm trong vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về

Xác minh sai phạm trong vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về

Bộ Y tế xác minh về thông tin bác sỹ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế xác minh về thông tin bác sỹ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà tại Kiên Giang

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà tại Kiên Giang

Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà chờ chết: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà chờ chết: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Đình chỉ công tác bác sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực

Đình chỉ công tác bác sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết: 'Vì tấm chân tình...'

Bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết: 'Vì tấm chân tình...'

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân: Không bị bệnh

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân: Không bị bệnh

Đình chỉ công tác bác sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực ở Kiên Giang

Đình chỉ công tác bác sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực ở Kiên Giang

Sốc: Bác sĩ trưởng khoa ở Kiên Giang đuổi bệnh nhân: Về đi, ở đây tốn kém cho xã hội…!

Sốc: Bác sĩ trưởng khoa ở Kiên Giang đuổi bệnh nhân: Về đi, ở đây tốn kém cho xã hội…!

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Đình chỉ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Đình chỉ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết

Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân về chờ chết

Kiên Giang: Tạm đình công tác bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Tạm đình công tác bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Kiên Giang: Đình chỉ công tác bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân vì 'tốn tiền, khổ bác sĩ'

Kiên Giang: Đình chỉ công tác bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân vì 'tốn tiền, khổ bác sĩ'