Tên cướp đạp 2 mẹ con xuống kênh Sài Gòn: Phạm nhiều tội với tính chất nghiêm trọng

Tên cướp đạp 2 mẹ con xuống kênh Sài Gòn: Phạm nhiều tội với tính chất nghiêm trọng

Cướp dây chuyền không được, đạp 2 mẹ con ngã xuống kênh

Cướp dây chuyền không được, đạp 2 mẹ con ngã xuống kênh

Đã tìm ra người đạp xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài

Đã tìm ra người đạp xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài

Giật dây chuyền bất thành, nam thanh niên đạp ngã 2 mẹ con xuống mương nước, cướp xe người đi đường

Giật dây chuyền bất thành, nam thanh niên đạp ngã 2 mẹ con xuống mương nước, cướp xe người đi đường

Đạp hai mẹ con văng xuống kênh rồi cướp xe máy

Đạp hai mẹ con văng xuống kênh rồi cướp xe máy

Cướp đạp 2 mẹ con văng xuống kênh ở vùng ven TP.HCM

Cướp đạp 2 mẹ con văng xuống kênh ở vùng ven TP.HCM

Tên cướp đạp 2 mẹ con rớt xuống kênh ở Sài Gòn

Tên cướp đạp 2 mẹ con rớt xuống kênh ở Sài Gòn

Xuống cứu 2 mẹ con đuối nước, trên bờ bị cướp lấy xe tẩu thoát

Xuống cứu 2 mẹ con đuối nước, trên bờ bị cướp lấy xe tẩu thoát