Thừa Thiên - Huế hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên - Huế hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên Huế xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3

Thừa Thiên Huế xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3

TT- Huế: Xuất hiện ổ dịch tả lơn châu Phi thứ 3

TT- Huế: Xuất hiện ổ dịch tả lơn châu Phi thứ 3

Huế: Tiêu hủy hàng chục con heo dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Huế: Tiêu hủy hàng chục con heo dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên-Huế: Vừa phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên-Huế: Vừa phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi thứ 3 tại một xã ở Thừa Thiên – Huế

Xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi thứ 3 tại một xã ở Thừa Thiên – Huế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 ở Thừa Thiên-Huế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 ở Thừa Thiên-Huế

Tiêu hủy đàn lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Tiêu hủy đàn lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên Huế: Tiêu hủy đàn lợn rừng nhiễm dịch tả châu Phi

Thừa Thiên Huế: Tiêu hủy đàn lợn rừng nhiễm dịch tả châu Phi

Thừa Thiên Huế: Tiêu hủy gần 40 con lợn rừng nhiễm dịch tả châu Phi

Thừa Thiên Huế: Tiêu hủy gần 40 con lợn rừng nhiễm dịch tả châu Phi

Đàn lợn rừng ở Huế nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Đàn lợn rừng ở Huế nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

TT-Huế: Tiêu hủy 40 lợn rừng ở khu nghỉ dưỡng bị dịch tả châu Phi

TT-Huế: Tiêu hủy 40 lợn rừng ở khu nghỉ dưỡng bị dịch tả châu Phi

Huế: Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Huế: Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn rừng ở Huế

Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn rừng ở Huế

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Thừa Thiên Huế

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Thừa Thiên Huế

Xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

Xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

Huế: Phát hiện thêm một đàn heo mắc dịch tả lợn châu Phi

Huế: Phát hiện thêm một đàn heo mắc dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên - Huế

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên - Huế

TT-Huế: Đàn lợn rừng tại khu nghỉ dưỡng nhiễm dịch tả lợn châu Phi

TT-Huế: Đàn lợn rừng tại khu nghỉ dưỡng nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi mới tại Thừa Thiên - Huế

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi mới tại Thừa Thiên - Huế

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại Thừa Thiên - Huế

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại Thừa Thiên - Huế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ hai tại TT-Huế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ hai tại TT-Huế

Lập chốt kiểm soát dịch tả lợn ở địa bàn giáp ranh Huế - Quảng Trị

Lập chốt kiểm soát dịch tả lợn ở địa bàn giáp ranh Huế - Quảng Trị

Thừa Thiên Huế: Khẩn cấp phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi, tránh lây lan

Thừa Thiên Huế: Khẩn cấp phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi, tránh lây lan

Vào 'điểm nóng' ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Huế

Vào 'điểm nóng' ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Huế

Thừa Thiên-Huế: Heo chết vứt dưới kênh nước ở vùng mới phát hiện ổ dịch

Thừa Thiên-Huế: Heo chết vứt dưới kênh nước ở vùng mới phát hiện ổ dịch

Lợn chết vứt hàng loạt ven đường ngay khi phát hiện dịch tả

Lợn chết vứt hàng loạt ven đường ngay khi phát hiện dịch tả

Thừa Thiên-Huế: Heo chết bị vứt bừa bãi ở kênh nước

Thừa Thiên-Huế: Heo chết bị vứt bừa bãi ở kênh nước

Thừa Thiên - Huế giám sát chặt ổ dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện

Thừa Thiên - Huế giám sát chặt ổ dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện

Thừa Thiên Huế: Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Thừa Thiên Huế: Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở Thừa Thiên - Huế

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở Thừa Thiên - Huế

Miền Trung khẩn cấp ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Miền Trung khẩn cấp ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở Huế

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở Huế

Dịch tả lợn châu Phi lan vào Thừa Thiên-Huế

Dịch tả lợn châu Phi lan vào Thừa Thiên-Huế

Thừa Thiên- Huế: Ổ dịch tả lợn châu Phi bắt nguồn ở đâu?

Thừa Thiên- Huế: Ổ dịch tả lợn châu Phi bắt nguồn ở đâu?

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở Huế

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở Huế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên Huế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Phát hiện ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên

Thừa Thiên Huế: Phát hiện ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Thừa Thiên Huế

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên Huế xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại Thừa Thiên – Huế

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại Thừa Thiên – Huế

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở Thừa Thiên – Huế

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở Thừa Thiên – Huế

Huế: Đã phát hiện đàn heo mắc dịch tả lợn châu Phi

Huế: Đã phát hiện đàn heo mắc dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả heo châu Phi lan đến Thừa Thiên – Huế

Dịch tả heo châu Phi lan đến Thừa Thiên – Huế

Thừa Thiên - Huế xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên - Huế xuất hiện dịch tả lợn châu Phi