Đề xuất chỉ VNA khai thác sân bay Long Thành: Tùy tiện

Đề xuất chỉ VNA khai thác sân bay Long Thành: Tùy tiện

Cục Hàng không nói về đề xuất VNA là hãng nội địa duy nhất khai thác sân bay Long Thành

Cục Hàng không nói về đề xuất VNA là hãng nội địa duy nhất khai thác sân bay Long Thành

Vietnam Airlines là hãng hàng không nội duy nhất khai thác sân bay Long Thành?

Vietnam Airlines là hãng hàng không nội duy nhất khai thác sân bay Long Thành?

Phải đảm bảo tiến độ Cảng HKQT Long Thành như kế hoạch

Phải đảm bảo tiến độ Cảng HKQT Long Thành như kế hoạch

Dứt khoát không lùi tiến độ CHK quốc tế Long Thành

Dứt khoát không lùi tiến độ CHK quốc tế Long Thành

Công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã chậm hơn so với yêu cầu

Công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã chậm hơn so với yêu cầu

Bộ trưởng GTVT hé lộ nguyên nhân chậm tiến độ của Sân bay Long Thành

Bộ trưởng GTVT hé lộ nguyên nhân chậm tiến độ của Sân bay Long Thành

Chậm nhất 2025 đưa vào khai thác sân bay Long Thành

Chậm nhất 2025 đưa vào khai thác sân bay Long Thành

Tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm

Tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm