Phú Tân trao giải Cuộc thi 'Hành trình theo chân Bác' và 'Theo dòng lịch sử'

Phú Tân trao giải Cuộc thi 'Hành trình theo chân Bác' và 'Theo dòng lịch sử'

Ngày 18-9, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức tổng kết và trao giải 2 Cuộc thi 'Hành trình theo chân Bác' và Cuộc...
Đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025

Họp mặt hội viên Hội Cựu chiến binh tiêu biểu là nữ, đồng bào dân tộc ít người và tôn giáo

Họp mặt hội viên Hội Cựu chiến binh tiêu biểu là nữ, đồng bào dân tộc ít người và tôn giáo

Tập huấn công tác mặt trận cho 173 cán bộ cơ sở

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Vòng chung kết Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2020

Phát động cuộc thi học tập và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Phát động Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát động Cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2020

Chung kết Hội thi 'Ánh sáng thời đại 2020'

Phát động cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' trong ngành Giáo dục

Phát động cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2020

Phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2020

Đại học Kinh tế - Luật TPHCM đạt giải nhất Hội thi 'Ánh sáng thời đại' lần 9 năm 2020

Chung kết Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nuôi dưỡng say mê lý luận cho lớp trẻ

TP Hồ Chí Minh: Chung kết Hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2020

Tiên Yên tổ chức Hội thi 'Dân vận khéo' năm 2020

Mong thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu và ước vọng dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2020

Thiết thực vận dụng lời dạy của Bác về huấn luyện cán bộ trong Công an nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'Huấn luyện cán bộ'

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 42

77 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương

Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển

Ánh sáng tỏa ra từ một con người...

Hưởng ứng cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2020

Đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn

Kiên định gắn với sáng tạo

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

Những quan điểm đổi mới về phương pháp dạy và học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Dy Niên: Cố Tổng Bí thư Trường Chinh gọi tới nhà khóa cửa hỏi về đổi mới đối ngoại

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh - Học vì nước vì dân

75 năm Quốc khánh 2/9: Lan tỏa những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám với công cuộc đổi mới của chúng ta

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Kinh nghiệm thành công của Cách mạng Tháng Tám được phát triển cao độ trong đấu tranh thống nhất đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay

Bộ sưu tập tem khắc ghi dấu mốc lịch sử cách mạng

Nâng cao tính đảng để người không hỏng việc, Đảng chóng phát triển

Nâng cao chất lượng đấu tranh 'tự diễn biến'

Hội thảo khoa học 'Hồ Chí Minh với nhà nước kiểu mới ở Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn'

Nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Công an nhân dân vì dân vì nước

Nhận thức mới về 'đức' và 'tài' trong xây dựng cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Hội thảo khoa học 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục'.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Hội thảo khoa học 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục'

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý giáo dục

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Giá trị sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Hội thảo khoa học ''Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục''

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục đến nay vẫn còn nguyên giá trị

Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm

Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

'Tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Trưng bày đặc biệt 'Ngày độc lập 2/9'

Huyện Thạch Thất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở

Tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước và Thủ đô

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tuyên truyền sâu rộng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020

Tịnh Biên: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II-2020

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với con đường đi lên CNXH

Đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân lựa chọn (*)

Hội thảo khoa học 'Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân'

Lùi thời điểm tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật'

Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Tuổi trẻ Petrolimex thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

90 năm ngành Tuyên giáo Việt Nam: Đi đầu và đi cùng quần chúng

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng cả ''chất'' và ''lượng''

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền

Bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018-2020

Sẵn sàng xây dựng phương án thứ hai nhằm triển khai các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người

Nghiệm thu chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo cán bộ trong các học viện, trường quân đội

90 năm công tác tư tưởng - Tuyên giáo Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Gặp mặt cán bộ Tuyên giáo Nghệ An qua các thời kỳ

Xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Tư pháp họp Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh hoạt chuyên đề tại các trường hạ Q.9

Nâng cao tính sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng

Công tác tuyên giáo - bộ phận trọng yếu trong xây dựng Đảng