Bắt tạm giam nhân viên tư pháp nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi

Bắt tạm giam nhân viên tư pháp nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi

Lâm Đồng: Cán bộ Tư pháp cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Lâm Đồng: Cán bộ Tư pháp cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Lâm Đồng: Giao cấu với bé gái gần nhà, nguyên cán bộ tư pháp xã bị khởi tố

Lâm Đồng: Giao cấu với bé gái gần nhà, nguyên cán bộ tư pháp xã bị khởi tố

Khởi tố nguyên cán bộ tư pháp ở Lâm Đồng cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Khởi tố nguyên cán bộ tư pháp ở Lâm Đồng cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Bắt tạm giam nguyên cán bộ tư pháp xã giao cấu với bé gái

Bắt tạm giam nguyên cán bộ tư pháp xã giao cấu với bé gái

Bắt giam nhân viên tư pháp nhiều lần dụ dỗ bé gái

Bắt giam nhân viên tư pháp nhiều lần dụ dỗ bé gái

Bắt cán bộ tư pháp giao cấu nhiều lần với thiếu nữ tuổi 14

Bắt cán bộ tư pháp giao cấu nhiều lần với thiếu nữ tuổi 14

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên cán bộ tư pháp xã giao cấu với bé gái

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên cán bộ tư pháp xã giao cấu với bé gái

Khởi tố nhân viên tư pháp nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi

Khởi tố nhân viên tư pháp nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi

Nhân viên tư pháp hiếp bé gái: Là con nuôi gia đình

Nhân viên tư pháp hiếp bé gái: Là con nuôi gia đình