Quản lý thuế thời kinh tế chia sẻ

Đề xuất trả lương cho lãnh đạo DNNN theo cơ chế thị trường

Đề xuất trả lương cho lãnh đạo DNNN theo cơ chế thị trường

Hội nghị ra mắt Nhóm công tác về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Hội nghị ra mắt Nhóm công tác về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Thu thuế Uber, Grab: 'Nóng hổi và rất khó'

Thu thuế Uber, Grab: 'Nóng hổi và rất khó'

Chất vấn trực tiếp, đại biểu 'truy' giải pháp chống lợi ích nhóm

Chất vấn trực tiếp, đại biểu 'truy' giải pháp chống lợi ích nhóm

Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC NÂNG CAO

Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC NÂNG CAO

Tăng cường giám sát việc thực hiện giao vốn và giải ngân vốn ở cấp cơ sở

Tăng cường giám sát việc thực hiện giao vốn và giải ngân vốn ở cấp cơ sở

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Ubtvqh cho ý kiến về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ubtvqh cho ý kiến về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

9 tháng đầu năm, bao nhiêu doanh nghiệp ngừng hoạt động?

9 tháng đầu năm, bao nhiêu doanh nghiệp ngừng hoạt động?

Còn tồn tại hiện tượng chuyển giá, trốn thuế tại một số doanh nghiệp FDI

Còn tồn tại hiện tượng chuyển giá, trốn thuế tại một số doanh nghiệp FDI

'Việt Nam chủ động, bình đẳng, lựa chọn hợp tác FDI'

'Việt Nam chủ động, bình đẳng, lựa chọn hợp tác FDI'