Thu thuế Uber, Grab: 'Nóng hổi và rất khó'

Thu thuế Uber, Grab: 'Nóng hổi và rất khó'

Thông cáo số 16, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 16, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu về quy hoạch xây dựng tỉnh

Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu về quy hoạch xây dựng tỉnh

Không để quy hoạch bị tùy tiện điều chỉnh

Không để quy hoạch bị tùy tiện điều chỉnh

Đầu tư nước ngoài: Một năm bội thu

Đầu tư nước ngoài: Một năm bội thu

Ý kiến trái chiều về quy hoạch xây dựng tỉnh

Ý kiến trái chiều về quy hoạch xây dựng tỉnh

Sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch: Chính phủ cần giải trình thêm

Sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch: Chính phủ cần giải trình thêm

Bảo đảm tính định hướng chung

Bảo đảm tính định hướng chung

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Sẽ bố trí trả đủ hơn 2.800 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong 2 năm tới

Sẽ bố trí trả đủ hơn 2.800 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong 2 năm tới

Khắc phục bất cập trong sử dụng vốn ODA

Khắc phục bất cập trong sử dụng vốn ODA

Vì sao chậm phê duyệt dự án ODA?

Vì sao chậm phê duyệt dự án ODA?

Chất vấn trực tiếp, đại biểu 'truy' giải pháp chống lợi ích nhóm

Chất vấn trực tiếp, đại biểu 'truy' giải pháp chống lợi ích nhóm

Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC NÂNG CAO

Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC NÂNG CAO

Tăng cường giám sát việc thực hiện giao vốn và giải ngân vốn ở cấp cơ sở

Tăng cường giám sát việc thực hiện giao vốn và giải ngân vốn ở cấp cơ sở

Bộ trưởng 'than' bài toán đầu tư công khó giải

Bộ trưởng 'than' bài toán đầu tư công khó giải

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thời điểm quyết định đầu tư 'hết sức tùy tiện'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thời điểm quyết định đầu tư 'hết sức tùy tiện'

Đầu tư công: Từng có thời ra quyết định đầu tư mà không biết vốn ở đâu

Đầu tư công: Từng có thời ra quyết định đầu tư mà không biết vốn ở đâu

Không còn tình trạng quyết định dự án tùy tiện!

Không còn tình trạng quyết định dự án tùy tiện!

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đâu cũng cần nhưng cái bánh ngân sách có vậy thôi

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đâu cũng cần nhưng cái bánh ngân sách có vậy thôi

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt

Vì sao số doanh nghiệp chờ giải thể tăng cao?

Vì sao số doanh nghiệp chờ giải thể tăng cao?

Không có chủ trương phá giá tiền đồng

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 không hề bất khả thi

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 không hề bất khả thi

Chính phủ nhất quán chính sách ổn định giá trị đồng tiền

Chính phủ nhất quán chính sách ổn định giá trị đồng tiền

Bộ trường Nguyễn Chí Dũng: Nền kinh tế phải thực hiện mục tiêu kép

Bộ trường Nguyễn Chí Dũng: Nền kinh tế phải thực hiện mục tiêu kép

Chiều nay, 2 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội

Chiều nay, 2 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hơn 34,8% tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hơn 34,8% tín nhiệm cao

Việt Nam - Rumani hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Việt Nam - Rumani hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch

Sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sức ép lớn trong cân đối ngân sách 2 năm còn lại của kế hoạch đầu tư công

Sức ép lớn trong cân đối ngân sách 2 năm còn lại của kế hoạch đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Tái cơ cấu DNNN: 1 mục tiêu hoàn thành, 6 mục tiêu cần thúc đẩy tiếp

Tái cơ cấu DNNN: 1 mục tiêu hoàn thành, 6 mục tiêu cần thúc đẩy tiếp

Nhà nước dần 'trả sân' cho tư nhân

Nhà nước dần 'trả sân' cho tư nhân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Chất lượng tăng trưởng vẫn chưa như mong muốn

Chất lượng tăng trưởng vẫn chưa như mong muốn

Đề nghị điều chỉnh 'vượt trần' vốn nước ngoài

Đề nghị điều chỉnh 'vượt trần' vốn nước ngoài

Ubtvqh cho ý kiến về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ubtvqh cho ý kiến về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Những hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Những hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Quốc hội yêu cầu làm rõ rủi ro cho nền kinh tế từ xung đột Mỹ-Trung

Quốc hội yêu cầu làm rõ rủi ro cho nền kinh tế từ xung đột Mỹ-Trung

Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội