Bão cát tấn công thành phố ở Trung Quốc như trong phim

Bão cát tấn công thành phố ở Trung Quốc như trong phim

Một cơn bão cát kỳ lạ đã quét qua thành phố Trương Dịch, Trung Quốc. Bức tường cát ước tính cao 100 m đã...