Ảnh hiếm: Khám phá cuộc sống cuối đời nhà Thanh

Ảnh hiếm: Khám phá cuộc sống cuối đời nhà Thanh

Ảnh hiếm: Khám phá cuộc sống cuối đời nhà Thanh

Ảnh hiếm: Khám phá cuộc sống cuối đời nhà Thanh

Hàng nghìn người dân về Thủ đô xem lễ hội Gò Đống Đa

Hàng nghìn người dân về Thủ đô xem lễ hội Gò Đống Đa

Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo tham dự Lễ hội Gò Đống Đa

Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo tham dự Lễ hội Gò Đống Đa

Tưng bừng cờ hoa lễ hội Gò Đống Đa mùng 5 Tết

Tưng bừng cờ hoa lễ hội Gò Đống Đa mùng 5 Tết

Hàng nghìn người rủ nhau đi xem hội gò Đống Đa mùng 5 Tết

Hàng nghìn người rủ nhau đi xem hội gò Đống Đa mùng 5 Tết

Hôm nay, diễn ra Lễ hội Gò Đống Đa

Hôm nay, diễn ra Lễ hội Gò Đống Đa

Hào khí Tây Sơn thượng đạo

Hào khí Tây Sơn thượng đạo