Các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng tiếp đón gần 300.000 lượt người

Các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng tiếp đón gần 300.000 lượt người

Bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an TW

Bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an TW

Chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào BTV Đảng ủy Công an Trung ương

Chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào BTV Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tướng Nguyễn Văn Sơn tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tướng Nguyễn Văn Sơn tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

19 cá nhân được trao giải thưởng 'Phụ nữ Công an tiêu biểu'

19 cá nhân được trao giải thưởng 'Phụ nữ Công an tiêu biểu'

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Trại Tạm giam số 1, CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Trại Tạm giam số 1, CATP Hà Nội