Tân chủ nhân Lầu năm góc có 'danh sách dài những thành tựu'

Tân chủ nhân Lầu năm góc có 'danh sách dài những thành tựu'

Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Tiết lộ nguyên nhân khiến ông Trump muốn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sớm từ chức

Tiết lộ nguyên nhân khiến ông Trump muốn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sớm từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rời Nhà Trắng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rời Nhà Trắng

Ông Trump sắp thay bộ trưởng quốc phòng 'có quan điểm phù hợp hơn'

Ông Trump sắp thay bộ trưởng quốc phòng 'có quan điểm phù hợp hơn'

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis từ chức vì bất đồng với TT Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis từ chức vì bất đồng với TT Trump

Tướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?

Tướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?