Chủ tịch nước giáng bậc hàm tướng Bùi Văn Thành

Chủ tịch nước giáng bậc hàm tướng Bùi Văn Thành

'Quan lộ' của cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành

'Quan lộ' của cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành

Thủ tướng cách chức 2 tướng Công an

Thủ tướng cách chức 2 tướng Công an

Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

'Ông Bùi Văn Thành đương nhiên sẽ không còn được giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an'

'Ông Bùi Văn Thành đương nhiên sẽ không còn được giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an'

Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

'Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an'

'Trung tướng Bùi Văn Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an'

Khi bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công an, tức tướng Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

Khi bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công an, tức tướng Thành sẽ không còn là Thứ trưởng Bộ Công an

Kỷ luật tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân: 'Không còn vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm'

Kỷ luật tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân: 'Không còn vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm'

Xử lý cán bộ vi phạm: Càng Công an, Quân đội càng phải làm nghiêm

Xử lý cán bộ vi phạm: Càng Công an, Quân đội càng phải làm nghiêm

Đề nghị xem xét kỷ luật nhiều tướng công an, quân đội

Đề nghị xem xét kỷ luật nhiều tướng công an, quân đội

Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành

Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành

Bộ Công an điều chỉnh công tác của hai thứ trưởng

Bộ Công an điều chỉnh công tác của hai thứ trưởng