Tìm lại ký ức Hà Thành xưa qua hương vị ẩm thực truyền thống

Tìm lại ký ức Hà Thành xưa qua hương vị ẩm thực truyền thống

Hàng nghìn người tham dự Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội

Hàng nghìn người tham dự Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội

Người Hà Nội hào hứng khám phá món ăn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực

Người Hà Nội hào hứng khám phá món ăn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2018

Hà Nội: Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Hà Nội: Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Miễn phí dự lễ hội ẩm thực và xem sân khấu Hà Nội

Cốm Mễ Trì xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội

Cốm Mễ Trì xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội

Tôn vinh Cốm trong Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2018

Tôn vinh Cốm trong Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2018

Hà Nội tổ chức Lễ hội giới thiệu ẩm thực làng nghề

Hà Nội tổ chức Lễ hội giới thiệu ẩm thực làng nghề

Tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực người Hà Nội

Tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực người Hà Nội

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018