Kinh sợ trước người phụ nữ đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ

Kinh sợ trước người phụ nữ đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ

Phe kiêu binh diệt Cán, phù Tông lên ngôi Chúa đã cậy công làm náo loạn kinh thành. Cơ đồ vững chắc nhà...