Bán đấu giá nhà tái định cư cho dân, tại sao không?

Bán đấu giá nhà tái định cư cho dân, tại sao không?

Chính sách mới về bồi thường, thu hồi đất ở TPHCM

Chính sách mới về bồi thường, thu hồi đất ở TPHCM

Giải quyết tình trạng thừa nhà ở tái định cư

Giải quyết tình trạng thừa nhà ở tái định cư

Lãng phí lớn trong xây dựng, quản lý nhà tái định cư

Tái định cư vỡ trận, dân lâm cảnh lận đận

Tái định cư vỡ trận, dân lâm cảnh lận đận

Thừa hàng chục nghìn căn hộ tái định cư ở TP.HCM: Lỗi chính ở những người quản lý

Thừa hàng chục nghìn căn hộ tái định cư ở TP.HCM: Lỗi chính ở những người quản lý

Nhà TĐC thiếu thực tế (B2): Giải pháp lợi cho dân, thuận Nhà nước

Nhà TĐC thiếu thực tế (B2): Giải pháp lợi cho dân, thuận Nhà nước

TP. HCM: Thừa 14.000 nhà tái định cư do đâu?

TP. HCM: Thừa 14.000 nhà tái định cư do đâu?

Nhà tái định cư thiếu thực tế (B1): Người dân chê không ở

Nhà tái định cư thiếu thực tế (B1): Người dân chê không ở

TP. HCM còn dôi thừa hơn 14.000 căn hộ tái định cư

TP. HCM còn dôi thừa hơn 14.000 căn hộ tái định cư

TP.HCM: Bán đấu giá hơn 5.000 nền đất, căn hộ tái đinh cư thành nhà ở thương mại

TP.HCM: Bán đấu giá hơn 5.000 nền đất, căn hộ tái đinh cư thành nhà ở thương mại

Vì sao thừa nhà tái định cư?

Vì sao thừa nhà tái định cư?

Thừa 14.000 nhà tái định cư: Sở Xây dựng TP HCM 'đổ' cho chính sách!

Thừa 14.000 nhà tái định cư: Sở Xây dựng TP HCM 'đổ' cho chính sách!

Giải quyết tình trạng thừa nhà ở tái định cư

Giải quyết tình trạng thừa nhà ở tái định cư

Nhà tái định cư: Con số giật mình!

Nhà tái định cư: Con số giật mình!