Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực hạn chế ảnh hưởng Covid-19 để tăng thu

Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực hạn chế ảnh hưởng Covid-19 để tăng thu

Do Dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài đã tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng...
5 tháng đầu năm 2021, thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng

5 tháng đầu năm 2021, thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng

Thanh tra tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 18.000 tỷ đồng

Thanh tra tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 18.000 tỷ đồng

Thu ngân sách 5 tháng cao kỷ lục

Thu ngân sách 5 tháng cao kỷ lục

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành tài chính công,

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành tài chính công,

Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Chứng khoán, bất động sản sôi động, ngành thuế cũng hưởng lợi

Chứng khoán, bất động sản sôi động, ngành thuế cũng hưởng lợi

Câu chuyện 1.215 tỷ đồng và nỗ lực của đơn vị trúng đấu giá

Câu chuyện 1.215 tỷ đồng và nỗ lực của đơn vị trúng đấu giá

Thu thuế từ mua bán chứng khoán tăng 320%

Thu thuế từ mua bán chứng khoán tăng 320%

Đồng Nai: Thu nội địa tăng 52%

Đồng Nai: Thu nội địa tăng 52%

Cần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai

Cần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển (*)

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển (*)

Ngành Hải quan: Duy trì 'mục tiêu kép' giúp thu ngân sách tăng tích cực

Ngành Hải quan: Duy trì 'mục tiêu kép' giúp thu ngân sách tăng tích cực

Bình Dương: Thu ngân sách tăng 14% so với cùng kỳ

Bình Dương: Thu ngân sách tăng 14% so với cùng kỳ

Thu nội địa năm 2022 phấn đấu tăng khoảng 6-8% so với năm 2021

Thu nội địa năm 2022 phấn đấu tăng khoảng 6-8% so với năm 2021

Ngân sách nhà nước tiếp tục bội thu gần 90 nghìn tỷ đồng

Ngân sách nhà nước tiếp tục bội thu gần 90 nghìn tỷ đồng

Bài cuối: Tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách

Bài cuối: Tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh đạt 10,6 triệu USD

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh đạt 10,6 triệu USD

Tìm nhiều giải pháp bảo đảm thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh

Tìm nhiều giải pháp bảo đảm thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh

Thu thuế hưởng lợi từ tăng trưởng của ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, ô tô

Thu thuế hưởng lợi từ tăng trưởng của ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, ô tô

TP. Hồ Chí Minh: Ngân sách tăng thu hàng trăm tỷ đồng từ tham vấn, hậu kiểm

TP. Hồ Chí Minh: Ngân sách tăng thu hàng trăm tỷ đồng từ tham vấn, hậu kiểm

Hà Nội: Tăng thu ngân sách nhờ khai thác hiệu quả đất đai

Hà Nội: Tăng thu ngân sách nhờ khai thác hiệu quả đất đai

Đã gia hạn 10.500 tỷ đồng tiền thuê đất

Đã gia hạn 10.500 tỷ đồng tiền thuê đất

Tổng cục Thuế kiến nghị xử lý gần 12.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Tổng cục Thuế kiến nghị xử lý gần 12.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Tổng cục Thuế: 5 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra gần 12.000 tỷ

Tổng cục Thuế: 5 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra gần 12.000 tỷ

Kiến nghị xử lý hơn 11.700 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Kiến nghị xử lý hơn 11.700 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế gần 12 nghìn tỷ đồng

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế gần 12 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách tăng nhờ các nguồn thu đột biến

Thu ngân sách tăng nhờ các nguồn thu đột biến

5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 550.000 tỷ đồng

5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 550.000 tỷ đồng

Ngành thuế kiến nghị thanh tra kiểm tra trên 11 nghìn tỷ đồng

Ngành thuế kiến nghị thanh tra kiểm tra trên 11 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 73.000 tỷ đồng

Thu ngân sách từ thuế vẫn tăng mạnh bất chấp dịch bệnh

Thu ngân sách từ thuế vẫn tăng mạnh bất chấp dịch bệnh

5 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý vượt 11,9% so với cùng kỳ năm 2020

5 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý vượt 11,9% so với cùng kỳ năm 2020

Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 50% dự toán

Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 50% dự toán

Tháng 5: Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tháng 5: Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tháng 5: Gia hạn được 10.500 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Tháng 5: Gia hạn được 10.500 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

TP Hồ Chí Minh: Xoay sở tìm nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển

TP Hồ Chí Minh: Xoay sở tìm nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển

Hà Nội khảo sát trực tuyến việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013

Hà Nội khảo sát trực tuyến việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013

Cục Hải quan Thanh Hóa: Số thu ngân sách tăng nhanh trong tháng 5

Cục Hải quan Thanh Hóa: Số thu ngân sách tăng nhanh trong tháng 5

Quảng Ninh công khai 291 doanh nghiệp nợ thuế, Khách sạn Vịnh Hạ Long nợ tới hơn 140 tỷ đồng

Quảng Ninh công khai 291 doanh nghiệp nợ thuế, Khách sạn Vịnh Hạ Long nợ tới hơn 140 tỷ đồng

Ðiểm sáng thu ngân sách nhà nước của TP Hồ Chí Minh

Ðiểm sáng thu ngân sách nhà nước của TP Hồ Chí Minh

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 13.698 trường hợp theo Luật Đất đai 2013

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 13.698 trường hợp theo Luật Đất đai 2013

Công ty vợ chồng bà Phương Hằng nộp hơn 1.200 tỷ đồng tiền thuế đất

Công ty vợ chồng bà Phương Hằng nộp hơn 1.200 tỷ đồng tiền thuế đất

Công ty Đại Nam nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất

Công ty Đại Nam nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất

4 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. HCM xử lý vi phạm về thuế hơn 4.200 tỷ đồng

4 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. HCM xử lý vi phạm về thuế hơn 4.200 tỷ đồng