Nhiệt huyết của một người trẻ

Nhiệt huyết của một người trẻ

Phía sau tấm Huân chương Lao động hạng Nhì, Huy chương bạc kỳ thi tay nghề thế giới, gương mặt trẻ Việt Nam...