Tàu Hải Quân Singapore cập cảng Tiên Sa thăm xã giaoThành phố Đà Nẵng

Tàu Hải Quân Singapore cập cảng Tiên Sa thăm xã giaoThành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục hiện đại nhất của Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục hiện đại nhất của Singapore cập cảng Tiên Sa

Chiến hạm mang tên lửa của hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Chiến hạm mang tên lửa của hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore tới Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore tới Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng