Công bố Danh sách thí sinh dự kiến tuyển dụng của Bộ Ngoại giao năm 2020

Công bố Danh sách thí sinh dự kiến tuyển dụng của Bộ Ngoại giao năm 2020

Hội đồng Tuyển dụng Công chức Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo kết quả và danh sách thí sinh dự kiến...
Khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt Văn kiện Đại hội XIII

Khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt Văn kiện Đại hội XIII

Ngoại giao Việt Nam: Hướng tới nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và những kỳ vọng đối với cán bộ ngoại giao tương lai

Ngoại giao Việt Nam: Hướng tới nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và những kỳ vọng đối với cán bộ ngoại giao tương lai

10 công trình thời Pháp tiêu biểu tại Hà Nội

10 công trình thời Pháp tiêu biểu tại Hà Nội

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

10 công trình thời Pháp tiêu biểu tại Hà Nội

10 công trình thời Pháp tiêu biểu tại Hà Nội

10 công trình thời Pháp tiêu biểu tại Hà Nội

10 công trình thời Pháp tiêu biểu tại Hà Nội

Đại sứ Phạm Ngạc: Tận tâm với ngành Ngoại giao

Đại sứ Phạm Ngạc: Tận tâm với ngành Ngoại giao

Hà Nội: Mưa như trút nước, phố xá khác lạ trong chiều 30 Tết

Hà Nội: Mưa như trút nước, phố xá khác lạ trong chiều 30 Tết

Hà Nội đỏ rực cờ hoa mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý

Hà Nội đỏ rực cờ hoa mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý

Làm cho Hà Nội thêm hào hoa

Làm cho Hà Nội thêm hào hoa

Bộ Ngoại giao tuyển dụng viên chức tiếng Lào, Khmer làm việc tại Học viện Ngoại giao năm 2019

Bộ Ngoại giao tuyển dụng viên chức tiếng Lào, Khmer làm việc tại Học viện Ngoại giao năm 2019

Người đưa tin, người bạn trung thành và người thầy của các nhà ngoại giao

Người đưa tin, người bạn trung thành và người thầy của các nhà ngoại giao

Độc đáo kiến trúc tòa nhà bộ Ngoại giao

Độc đáo kiến trúc tòa nhà bộ Ngoại giao

Ngày Gia đình ASEAN năm 2019

Ngày Gia đình ASEAN năm 2019

Lễ Thượng cờ ASEAN: Biểu tượng cho khát vọng hòa bình của Việt Nam

Lễ Thượng cờ ASEAN: Biểu tượng cho khát vọng hòa bình của Việt Nam

Lễ thượng cờ ASEAN kỷ niệm 52 năm thành lập

Lễ thượng cờ ASEAN kỷ niệm 52 năm thành lập

Vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng được khẳng định

Vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng được khẳng định

Việt Nam tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

Việt Nam tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

Dụ Cần Vương: Đỉnh cao của truyền thống yêu nước

Dụ Cần Vương: Đỉnh cao của truyền thống yêu nước