Chuyên gia gợi ý những việc cần làm ngay để dạy học trực tuyến hiệu quả

Chuyên gia gợi ý những việc cần làm ngay để dạy học trực tuyến hiệu quả

Từ thực tiễn dạy học trực tuyến thời gian qua, TS Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ giáo dục,...
Dạy học trực tuyến: Hội tụ đủ điều kiện 'cần' và 'đủ'

Dạy học trực tuyến: Hội tụ đủ điều kiện 'cần' và 'đủ'

Công nghệ cao rình rập trường thi

Công nghệ cao rình rập trường thi

Cẩm nang dạy trực tuyến dưới dạng infographic

Cẩm nang dạy trực tuyến dưới dạng infographic

Dạy học trực tuyến: Tìm đường vượt khó

Dạy học trực tuyến: Tìm đường vượt khó

Bắt kịp xu thế mới trong giáo dục

Bắt kịp xu thế mới trong giáo dục

Vấn đề và giải pháp cho giáo dục thích ứng với cuộc CMCN lần thứ tư