Căn cứ quan trọng để phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Căn cứ quan trọng để phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới

Đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới

Kết nối trường sư phạm và phổ thông: Quan hệ đối tác - lợi ích song hành

Kết nối trường sư phạm và phổ thông: Quan hệ đối tác - lợi ích song hành

Thực hành nghề trong đào tạo giáo viên trên thế giới

Thực hành nghề trong đào tạo giáo viên trên thế giới

4 giai đoạn chương trình kiến tập - thực tập sư phạm

4 giai đoạn chương trình kiến tập - thực tập sư phạm

Thầy giáo đưa 6 lời khuyên hài hước từ vụ người dạy chửi học viên

Thầy giáo đưa 6 lời khuyên hài hước từ vụ người dạy chửi học viên

Sửa đổi hợp lý về chức danh Giảng viên

Sửa đổi hợp lý về chức danh Giảng viên

Có tiêu chuẩn thì giáo viên mới biết mình đang ở đâu!

Có tiêu chuẩn thì giáo viên mới biết mình đang ở đâu!

Cú huých lớn trong đào tạo sư phạm

Cú huých lớn trong đào tạo sư phạm