Tôm càng xanh Trà Cổ vào vụ thu hoạch

Thời điểm này, vùng nuôi đặc sản tôm càng xanh lớn nhất tỉnh Đồng Nai tại xã Trà Cổ (huyện Tân Phú) bắt đầu...