Hành trình của Chuyên án mang bí số 691 Lv

Hành trình của Chuyên án mang bí số 691 Lv

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Trị

Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Trị

Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Trị

Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Trị

Triệt xóa 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Triệt xóa 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Bắt 5 đối tượng trong đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia có trang bị súng K59

Bắt 5 đối tượng trong đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia có trang bị súng K59

Bắt 5 người Lào buôn ma túy xuyên quốc gia

Bắt 5 người Lào buôn ma túy xuyên quốc gia

Quảng Trị: Phá chuyên án hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá

Quảng Trị: Phá chuyên án hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá

Trang bị súng K59, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy qua biên giới

Trang bị súng K59, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 50.600 viên ma túy và 1 kg ma túy đá

Bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 50.600 viên ma túy và 1 kg ma túy đá

Bắt hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt 5 đối tượng cùng hơn 5 vạn viên ma túy

Bắt 5 đối tượng cùng hơn 5 vạn viên ma túy

Bắt 5 đối tượng thủ súng K59 buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Bắt 5 đối tượng thủ súng K59 buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Bắt vụ ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng Trị

Bắt vụ ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng Trị

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp

Bắt 5 đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 50.600 viên và súng K59

Bắt 5 đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 50.600 viên và súng K59

5 đối tượng người Lào đặc biệt nguy hiểm 'thủ' súng đi buôn ma túy

5 đối tượng người Lào đặc biệt nguy hiểm 'thủ' súng đi buôn ma túy

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn

Phá thành công chuyên án lớn, thu giữ 50.600 viên ma túy tổng hợp

Mang theo súng đạn để bảo vệ ô tô chở lượng ma túy 'khủng'

Mang theo súng đạn để bảo vệ ô tô chở lượng ma túy 'khủng'

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trên 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trên 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá

Bắt nhóm đối tượng có súng k59 vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp

Bắt nhóm đối tượng có súng k59 vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp