Hình ảnh nữ ca sĩ tháp tùng ông Kim Jong Un đến Hà Nội

Hình ảnh nữ ca sĩ tháp tùng ông Kim Jong Un đến Hà Nội

Bà Hyon Song-wol (42 tuổi) - trưởng nhóm nhạc nữ nổi tiếng Moranbong của Triều Tiên đã tháp tùng Chủ tịch...