Hai đối tượng ném chất bẩn và sơn vào nhà dân bị phạt 14 triệu đồng

Hai đối tượng ném chất bẩn và sơn vào nhà dân bị phạt 14 triệu đồng

Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 triệu đồng đối với Ngô...
Phạt 14 triệu đồng 2 đối tượng đòi nợ thuê

Phạt 14 triệu đồng 2 đối tượng đòi nợ thuê

Hai thanh niên tạt sơn, mắm tôm và rải vàng mã để đòi nợ bị xử phạt 7 triệu đồng

Hai thanh niên tạt sơn, mắm tôm và rải vàng mã để đòi nợ bị xử phạt 7 triệu đồng

Hai thanh niên 'đòi nợ thuê' tạt sơn và mắm tôm bị phạt 14 triệu đồng

Hai thanh niên 'đòi nợ thuê' tạt sơn và mắm tôm bị phạt 14 triệu đồng

Phạt 14 triệu đồng 2 đối tượng vẽ sơn, ném mắm tôm đòi nợ thuê

Phạt 14 triệu đồng 2 đối tượng vẽ sơn, ném mắm tôm đòi nợ thuê

Hai thanh niên dùng sơn, mắm tôm và vàng mã để khủng bố đòi nợ

Hai thanh niên dùng sơn, mắm tôm và vàng mã để khủng bố đòi nợ

Bắt tại trận 2 thanh niên dùng nước sơn và mắm tôm đi đòi nợ thuê

Hai thanh niên được trả 6 triệu đồng/tháng để mang sơn và mắm tôm đi đòi nợ thuê

Hai đối tượng ném mắm tôm, rải vàng mã vào nhà con nợ

Ném mắm tôm, rải vàng mã vào nhà con nợ

Nhóm thanh niên rải vàng mã, vẽ sơn và dùng mắm tôm đòi nợ thuê