Gia Lai: Phó Bí thư xã chiếm thác nước trái phép, kinh doanh du lịch

Gia Lai: Phó Bí thư xã chiếm thác nước trái phép, kinh doanh du lịch

Quan xã xây khu du lịch trái phép

Quan xã xây khu du lịch trái phép

Tang thương xóm chợ và nỗi đau mang tên đuối nước

Tang thương xóm chợ và nỗi đau mang tên đuối nước

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Gia Lai: Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Ba

Gia Lai: Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 3 học sinh bị đuối nước dưới sông

Tìm thấy thi thể 3 học sinh bị đuối nước dưới sông

Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Tìm thấy thi thể hai trong ba học sinh mất tích khi đi tắm ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể hai trong ba học sinh mất tích khi đi tắm ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông Ba

Tìm kiếm 3 học sinh mất tích nghi do tắm sông

Tìm kiếm 3 học sinh mất tích nghi do tắm sông