Công an Nghệ An thông tin về một tấn ma túy đá bị vứt ngoài đường

Công an Nghệ An thông tin về một tấn ma túy đá bị vứt ngoài đường

Công an Nghệ An thu giữ, giám định nhiều bao tải nghi chứa ma túy để giữa cánh đồng muối

Công an Nghệ An thu giữ, giám định nhiều bao tải nghi chứa ma túy để giữa cánh đồng muối

Nghệ An: Thu giữ gần 1 tấn nghi ma túy đá ở rìa đường

Nghệ An: Thu giữ gần 1 tấn nghi ma túy đá ở rìa đường

Nóng: Xác minh hàng chục bao tải bên vệ đường nghi chứa 1 tấn ma túy

Nóng: Xác minh hàng chục bao tải bên vệ đường nghi chứa 1 tấn ma túy

Phát hiện hàng chục bao tải chứa gần 1 tấn nghi ma túy bỏ giữa đồng muối

Phát hiện hàng chục bao tải chứa gần 1 tấn nghi ma túy bỏ giữa đồng muối

Lại phát hiện số lượng ma túy 'khủng' ở Nghệ An

Lại phát hiện số lượng ma túy 'khủng' ở Nghệ An

Nghệ An: Phát hiện hàng chục bao tải chứa bột màu trắng nghi là ma túy

Nghệ An: Phát hiện hàng chục bao tải chứa bột màu trắng nghi là ma túy

Đến nhà người tình thăm con riêng, bị trai làng đâm chết

Đến nhà người tình thăm con riêng, bị trai làng đâm chết