Đầu xuân, về Đông Môn nghe ca trù

Đầu xuân, về Đông Môn nghe ca trù

Giữa sân đình Đông Môn, bên gốc đa cổ thụ, nhịp phách hòa quyện cùng tiếng đàn trầm bổng và giọng hát ngân...