Tiếp tục huy động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Tiếp tục huy động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ cuốc đất trồng rau, hát 'Để Mị nói cho mà nghe'

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ cuốc đất trồng rau, hát 'Để Mị nói cho mà nghe'

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ trồng rau, cuốc đất

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ trồng rau, cuốc đất

Tết ấm áp cho các nạn nhân da cam và trẻ khuyết tật

Tết ấm áp cho các nạn nhân da cam và trẻ khuyết tật

Tết ấm áp cho các nạn nhân da cam và trẻ khuyết tật

Tết ấm áp cho các nạn nhân da cam và trẻ khuyết tật

Canada tặng 2 phòng học cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Canada tặng 2 phòng học cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Canada tặng 2 phòng học cho nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

Nhiều thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng