Cứu thành công 7 ngư dân và tàu cá Quảng Bình gặp nạn sau gần 7 ngày trên biển

Cứu thành công 7 ngư dân và tàu cá Quảng Bình gặp nạn sau gần 7 ngày trên biển

Nghệ An: Cứu thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Nghệ An: Cứu thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp nhận 10 thuyền viên và tàu cá gặp nạn

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp nhận 10 thuyền viên và tàu cá gặp nạn

Tiếp nhận 10 thuyền viên và tàu cá gặp nạn

Tiếp nhận 10 thuyền viên và tàu cá gặp nạn

Tàu cá hỏng máy cùng 10 thuyền viên được đưa về bờ an toàn

Tàu cá hỏng máy cùng 10 thuyền viên được đưa về bờ an toàn

Nghệ An: Cứu thuyền viên đau bụng dữ dội trên biển, phát tín hiệu cấp cứu

Nghệ An: Cứu thuyền viên đau bụng dữ dội trên biển, phát tín hiệu cấp cứu

Cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn trên biển

Cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn trên biển

Cứu 10 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy

Cứu 10 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy

Cứu thành công tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu thành công tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Nghệ An: Cứu nạn thành công tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Nghệ An: Cứu nạn thành công tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Xuyên đêm cứu 10 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy

Xuyên đêm cứu 10 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy