Đà Lạt: Phát hiện súng trong phòng karaoke

Đà Lạt: Phát hiện súng trong phòng karaoke

Vụ tàng trữ kho súng đạn ở Đà Lạt: Thêm 1 nghi can ra đầu thú

Vụ tàng trữ kho súng đạn ở Đà Lạt: Thêm 1 nghi can ra đầu thú

Lâm Đồng: Đối tượng trong vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra đầu thú

Lâm Đồng: Đối tượng trong vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra đầu thú

Lời khai của nghi can liên quan đến 'kho vũ khí nóng' ở Lâm Đồng vừa ra đầu thú

Lời khai của nghi can liên quan đến 'kho vũ khí nóng' ở Lâm Đồng vừa ra đầu thú

Đối tượng trong vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Đà Lạt đã đầu thú

Đối tượng trong vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Đà Lạt đã đầu thú

Đối tượng liên quan 'kho vũ khí' ở Đà Lạt ra đầu thú

Đối tượng liên quan 'kho vũ khí' ở Đà Lạt ra đầu thú

Vụ tàng trữ súng đạn ở Đà Lạt: Thêm một nghi can ra đầu thú

Vụ tàng trữ súng đạn ở Đà Lạt: Thêm một nghi can ra đầu thú

Vụ phát hiện nhiều súng đạn ở Đà Lạt: Thêm một nghi can ra đầu thú

Vụ phát hiện nhiều súng đạn ở Đà Lạt: Thêm một nghi can ra đầu thú

Thêm đối tượng trong vụ nổ súng ở Đà Lạt ra đầu thú

Thêm đối tượng trong vụ nổ súng ở Đà Lạt ra đầu thú

Khởi tố nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê tàng trữ nhiều vũ khí nóng

Khởi tố nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê tàng trữ nhiều vũ khí nóng

Vụ hai cha con bị bắn tại TP. Đà Lạt: Nhiều đối tượng tàng trữ vũ khí nóng bị khởi tố

Vụ hai cha con bị bắn tại TP. Đà Lạt: Nhiều đối tượng tàng trữ vũ khí nóng bị khởi tố

Vụ cha con bị trúng đạn ở Đà Lạt: Khởi tố 4 đối tượng

Vụ cha con bị trúng đạn ở Đà Lạt: Khởi tố 4 đối tượng

Bắt giam 4 đối tượng trong vụ tàng trữ vũ khí ở Đà Lạt

Bắt giam 4 đối tượng trong vụ tàng trữ vũ khí ở Đà Lạt

Vụ 2 cha con trúng đạn ở Lâm Đồng: Khởi tố 4 đối tượng ở 'nhà hàng xóm'

Vụ 2 cha con trúng đạn ở Lâm Đồng: Khởi tố 4 đối tượng ở 'nhà hàng xóm'

Lâm Đồng: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ tàng trữ vũ khí trái phép tại căn nhà thuê

Lâm Đồng: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ tàng trữ vũ khí trái phép tại căn nhà thuê

Khởi tố 4 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Khởi tố 4 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Vụ nổ súng ở TP Đà Lạt: Khởi tố, tạm giam 4 đối tượng

Vụ nổ súng ở TP Đà Lạt: Khởi tố, tạm giam 4 đối tượng

Từ vụ đạn lạc, cảnh sát phát hiện 'kho' vũ khí quân dụng

Từ vụ đạn lạc, cảnh sát phát hiện 'kho' vũ khí quân dụng

Khởi tố, tạm giam bốn đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Vụ hai cha con bị bắn ở Đà Lạt: Bắt ông trùm băng đòi nợ thuê có súng

Vụ hai cha con bị bắn ở Đà Lạt: Bắt ông trùm băng đòi nợ thuê có súng

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ nổ súng tại Đà Lạt

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ nổ súng tại Đà Lạt

Khởi tố, bắt giam 4 người trong vụ tàng trữ vũ khí tại Đà Lạt

Khởi tố, bắt giam 4 người trong vụ tàng trữ vũ khí tại Đà Lạt