Bộ sưu tập tranh quý trở về Việt Nam

Bộ sưu tập tranh quý trở về Việt Nam

Ngày 24/3/2021, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thông báo: UBND, Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng quyết định giao...
Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng trưng bày bộ sưu tập tranh 'Houei'

Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng trưng bày bộ sưu tập tranh 'Houei'

Độc đáo bộ sưu tập tranh 'Houei' của nhà sưu tập người Nhật Bản

Độc đáo bộ sưu tập tranh 'Houei' của nhà sưu tập người Nhật Bản

Hồi hương tranh quý từ nhà sưu tập Nhật Bản

Hồi hương tranh quý từ nhà sưu tập Nhật Bản

Nhà sưu tập Nhật Bản hiến tặng Đà Nẵng 238 bức tranh của các danh họa Việt Nam

Nhà sưu tập Nhật Bản hiến tặng Đà Nẵng 238 bức tranh của các danh họa Việt Nam

Triển lãm tranh khỏa thân tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Triển lãm tranh khỏa thân tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Xem triển lãm tranh nude 'Cảm hứng bất tận'

Xem triển lãm tranh nude 'Cảm hứng bất tận'