Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô 'đất vàng' cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô 'đất vàng' cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Lấy đất công cấp cho cán bộ

Lấy đất công cấp cho cán bộ

Thanh Hóa: Lộ diện danh sách 'ma' với hàng chục lô 'đất vàng' đứng tên cán bộ

Thanh Hóa: Lộ diện danh sách 'ma' với hàng chục lô 'đất vàng' đứng tên cán bộ

Quảng Xương - Thanh Hóa: Vẫn chưa xác minh xong vụ ''đất vàng'' đứng tên cán bộ tại xã Quảng Thái

Quảng Xương - Thanh Hóa: Vẫn chưa xác minh xong vụ ''đất vàng'' đứng tên cán bộ tại xã Quảng Thái

Quảng Xương - Thanh Hóa: Vẫn chưa xác minh xong vụ ''đất vàng'' đứng tên cán bộ tại xã Quảng Thái

Quảng Xương - Thanh Hóa: Vẫn chưa xác minh xong vụ ''đất vàng'' đứng tên cán bộ tại xã Quảng Thái

Điều chưa biết về 26 lô đất 'vàng' đứng tên người thân lãnh đạo tại Thanh Hóa

Điều chưa biết về 26 lô đất 'vàng' đứng tên người thân lãnh đạo tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái

Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái

Tù mù 26 lô đất ven biển Quảng Thái

Tù mù 26 lô đất ven biển Quảng Thái

Kiểm tra, xác minh thông tin về việc cấp đất vượt hạn mức quy định tại huyện Quảng Xương

Kiểm tra, xác minh thông tin về việc cấp đất vượt hạn mức quy định tại huyện Quảng Xương

Thanh Hóa: Làm 'xiếc' trên đất quy hoạch?

Thanh Hóa: Làm 'xiếc' trên đất quy hoạch?

Thanh Hóa: Vụ 'bí ẩn' 26 lô đất ở nhiều người đứng tên nhưng không sử dụng

Thanh Hóa: Vụ 'bí ẩn' 26 lô đất ở nhiều người đứng tên nhưng không sử dụng

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Cán bộ và người thân đứng tên hàng chục lô đất 'vàng'

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Cán bộ và người thân đứng tên hàng chục lô đất 'vàng'

Bí ẩn 26 lô đất 'ma' đứng tên em trai chủ tịch huyện và dàn lãnh đạo xã

Bí ẩn 26 lô đất 'ma' đứng tên em trai chủ tịch huyện và dàn lãnh đạo xã