Luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội

Luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội

Chiến sĩ trẻ sáng chế phục vụ huấn luyện

Chiến sĩ trẻ sáng chế phục vụ huấn luyện

Công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Chiến sĩ trẻ sáng chế phục vụ huấn luyện

Chiến sĩ trẻ sáng chế phục vụ huấn luyện

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Tổng Cục chính trị tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Tổng Cục chính trị tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Đại úy 8X 'lọ mọ' với những sáng chế phục vụ huấn luyện

Đại úy 8X 'lọ mọ' với những sáng chế phục vụ huấn luyện

Nhiều gương mặt trẻ được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn

Nhiều gương mặt trẻ được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Người sở hữu nhiều sáng tạo kỹ thuật vượt trội

Người sở hữu nhiều sáng tạo kỹ thuật vượt trội

Công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Công bố 20 cá nhân đoạt giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Bảng thành tích của 3 gương mặt nữ trẻ tiêu biểu 2017

Bảng thành tích của 3 gương mặt nữ trẻ tiêu biểu 2017

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Người phụ nữ 70 và bài thuốc Mai hoa băng phiến

Người phụ nữ 70 và bài thuốc Mai hoa băng phiến