Chương trình hành động của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội Nguyễn Phương Thủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội Nguyễn Phương Thủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động...
Chương trình hành động của Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Trần Việt Anh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Trần Việt Anh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Phạm Đức Ấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Phạm Đức Ấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Bùi Hoài Sơn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Bùi Hoài Sơn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đặng Minh Châu, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đặng Minh Châu, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Cấp phát đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ bầu cử

Cấp phát đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ bầu cử

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 30

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 30

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 29

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 29

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 28

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 28

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 27

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 27

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 26

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 26

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 25

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 25

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 24

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 24

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 21

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 21

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 20

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 20

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 17

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 17

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 18

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 18

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 16

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 16

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 15

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 15

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 14

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 14

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 12

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 12

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 11

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 11

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 10

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 10

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 9

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 9

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 8

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 8

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 7

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 7

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 6

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 6