PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Sáng 09/4, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết...
Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia

Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

QH miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

QH miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Quốc hội xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng Bầu cử quốc gia

Quốc hội xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng Bầu cử quốc gia

CHỦ TỊCH NƯỚC TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ TỊCH NƯỚC TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

QH xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

QH xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 06/4, KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 06/4, KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị trình miễn nhiệm Chủ tịch nước

Chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị trình miễn nhiệm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu ba Phó Chủ tịch Quốc hội mới

Quốc hội bầu ba Phó Chủ tịch Quốc hội mới

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội có 3 phó chủ tịch vừa đắt cử

Quốc hội có 3 phó chủ tịch vừa đắt cử

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội hiện không có nhân sự nữ

Lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội hiện không có nhân sự nữ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Quốc hội có 3 tân Phó chủ tịch

Quốc hội có 3 tân Phó chủ tịch

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội có 3 Phó chủ tịch mới: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

Quốc hội có 3 Phó chủ tịch mới: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

Quốc hội bầu 3 tân Phó Chủ tịch

Quốc hội bầu 3 tân Phó Chủ tịch

Mục tiêu tối thượng vì hạnh phúc của dân

Mục tiêu tối thượng vì hạnh phúc của dân

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình nhân sự về chức danh Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình nhân sự về chức danh Thủ tướng Chính phủ

Thông cáo báo chí số 06 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 06 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Chính thức miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chính thức miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Thông cáo báo chí số 6 kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 6 kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội

Miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Trình nhân sự thay thế 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình nhân sự thay thế 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

3 nhân sự nào được trình để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội?

3 nhân sự nào được trình để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội?

Chính thức miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chính thức miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình Quốc hội danh sách đề cử bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình Quốc hội danh sách đề cử bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình danh sách ứng viên đề cử bầu 3 Phó chủ tịch Quốc hội

Trình danh sách ứng viên đề cử bầu 3 Phó chủ tịch Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch, trình nhân sự thay thế

Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch, trình nhân sự thay thế

3 nhân sự được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày mai

3 nhân sự được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày mai