Cẩn trọng mua phải thực phẩm giả Hạ Khang Đường

Cẩn trọng mua phải thực phẩm giả Hạ Khang Đường

Quảng cáo của thực phẩm Hạ Khang Đường trên một số trang điện tử vi phạm quy định mà không phải của công ty...
Khuyến cáo không mua, không sử dụng sản phẩm Hạ khang đường

Khuyến cáo không mua, không sử dụng sản phẩm Hạ khang đường

Hạ Khang Đường vi phạm quy định quảng cáo, lừa người tiêu dùng

Hạ Khang Đường vi phạm quy định quảng cáo, lừa người tiêu dùng

Sản phẩm Hạ khang đường quảng cáo trên một số trang mạng vi phạm quy định của pháp luật

Sản phẩm Hạ khang đường quảng cáo trên một số trang mạng vi phạm quy định của pháp luật

Cảnh báo thực phẩm chức năng Hạ khang đường, Powerman extra vi phạm quảng cáo

Cảnh báo thực phẩm chức năng Hạ khang đường, Powerman extra vi phạm quảng cáo

Sản phẩm Hạ khang đường, Powerman Plus và Powerman extra đang quảng cáo sai quy định

Sản phẩm Hạ khang đường, Powerman Plus và Powerman extra đang quảng cáo sai quy định

Quá nhiều website quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Hạ khang đường

Cảnh báo sản phẩm Mạnh Cốt linh, Hạ khang đường, Powerman extra… quảng cáo vi phạm hàng loạt quy định

Bộ Y tế cảnh báo 4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo như thuốc chữa bệnh

TPCN Hạ Khang Đường được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo 'thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung' và 'Vương Lão Kiện'

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q