Cư dân chung cư phát hoảng vì đám cháy gây thiệt hại… 3 lạng thịt!

Cư dân chung cư phát hoảng vì đám cháy gây thiệt hại… 3 lạng thịt!

Sau nhiễm asen, nước sinh hoạt ở KĐT Tân Tây Đô lại có màu như cà phê?

Sau nhiễm asen, nước sinh hoạt ở KĐT Tân Tây Đô lại có màu như cà phê?

Chủ đầu tư lên tiếng về yêu cầu 8 điểm của cư dân Tân Tây Đô

Chủ đầu tư lên tiếng về yêu cầu 8 điểm của cư dân Tân Tây Đô

Giữa Thủ đô, cư dân phải dùng nước bị nhiễm asen gấp 3 lần

Giữa Thủ đô, cư dân phải dùng nước bị nhiễm asen gấp 3 lần

Chung cư HHB Tân Tây Đô: Hàng loạt vi phạm PCCC, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm?

Chung cư HHB Tân Tây Đô: Hàng loạt vi phạm PCCC, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm?

Sau vụ cháy Carina, dân Hà Nội tố loạt chung cư vi phạm cháy nổ

Sau vụ cháy Carina, dân Hà Nội tố loạt chung cư vi phạm cháy nổ

Hệ thống chữa cháy chung cư để 'làm cảnh': Trách nhiệm thuộc về ai?

Hệ thống chữa cháy chung cư để 'làm cảnh': Trách nhiệm thuộc về ai?

Dân chung cư Tân Tây Đô bất an vì hệ thống chữa cháy 'có như không'

Dân chung cư Tân Tây Đô bất an vì hệ thống chữa cháy 'có như không'