Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa, khắc phục sự cố Cầu Ngòi Thủ (Km136+108) đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp, thi công lắp đặt và thực hiện bảo hành khe co giãn cầu Ngòi Giám II (Km163+126) tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp hệ thống thiết bị thu phí tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa định kỳ (công trình làm mới) trên tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm định tại Cầu Ngòi Thủ (Km136+108) tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TVL2 cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê thiết bị thu phí đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bù lún, sửa chữa mặt đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai