Chung cư KĐT Tân Tây Đô chưa được nghiệm thu đã bàn giao sử dụng được 3 năm

Chung cư KĐT Tân Tây Đô chưa được nghiệm thu đã bàn giao sử dụng được 3 năm

Sắp kiểm tra chung cư HHB - KĐT Tân Tây Đô của Hải Phát

Sắp kiểm tra chung cư HHB - KĐT Tân Tây Đô của Hải Phát

KĐT Tân Tây Đô: Dân 'mỏi mòn' chờ nước sạch

KĐT Tân Tây Đô: Dân 'mỏi mòn' chờ nước sạch

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất, phát hiện chung cư thiếu 'chuẩn' PCCC

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất, phát hiện chung cư thiếu 'chuẩn' PCCC

KĐT Tân Tây Đô: Toàn bộ hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC không tem kiểm định

KĐT Tân Tây Đô: Toàn bộ hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC không tem kiểm định

KĐT Tân Tây Đô: Dân tiếp tục gửi đơn 'kêu cứu' lên Chính phủ, mong được sống 'an lành'

KĐT Tân Tây Đô: Dân tiếp tục gửi đơn 'kêu cứu' lên Chính phủ, mong được sống 'an lành'

Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại về PCCC tại KĐT Tân Tây Đô

Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại về PCCC tại KĐT Tân Tây Đô

KĐT Tân Tây Đô: Chủ đầu tư 'hỗ trợ' mua nước không đạt chuẩn cho dân?

KĐT Tân Tây Đô: Chủ đầu tư 'hỗ trợ' mua nước không đạt chuẩn cho dân?

KĐT Tân Tây Đô: Dân 'mỏi mòn' chờ nước sạch

KĐT Tân Tây Đô: Dân 'mỏi mòn' chờ nước sạch