Saigon Co.op tặng hàng triệu sản phẩm bếp cao cấp của Pháp cho khách hàng

Saigon Co.op tặng hàng triệu sản phẩm bếp cao cấp của Pháp cho khách hàng

Thông qua hình thức tích tem đổi quà, từ 21/3/ đến 21/8/2019, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ dành tặng...