Sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao dịp Tết

Sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao dịp Tết

Tết Kỷ Hợi, khắp nơi trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí sôi...