Triển lãm ảnh '320 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao'

Triển lãm ảnh '320 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao'

Thành công ngoài mong đợi với 3 giải nhất tại Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Thành công ngoài mong đợi với 3 giải nhất tại Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Tôn vinh sáng tác của nhạc sĩ vùng dân tộc thiểu số

Tôn vinh sáng tác của nhạc sĩ vùng dân tộc thiểu số

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Trao giải cho các ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

Trao giải cho các ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi