Georges Pâques - 'Chuột chũi' của KGB

Georges Pâques - 'Chuột chũi' của KGB

Là một quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Pháp, làm việc như một Phó giám đốc phụ trách thông tin trong...