Bộ Xây dựng: Công trình 70 tầng ở ga Hà Nội chưa phù hợp quy hoạch

Bộ Xây dựng: Công trình 70 tầng ở ga Hà Nội chưa phù hợp quy hoạch

Lí do Bộ Xây dựng bác xây cao ốc 70 tầng khu ga Hà Nội

Lí do Bộ Xây dựng bác xây cao ốc 70 tầng khu ga Hà Nội

Ga Hà Nội là khu nội đô lịch sử hạn chế phát triển, không xây dựng nhà ở cao tầng mới và gia tăng dân số

Ga Hà Nội là khu nội đô lịch sử hạn chế phát triển, không xây dựng nhà ở cao tầng mới và gia tăng dân số

Đồ án quy hoạch ga Hà Nội: Lo ngại quá tải hạ tầng đô thị

Đồ án quy hoạch ga Hà Nội: Lo ngại quá tải hạ tầng đô thị

Bộ Giao thông khuyến nghị Hà Nội thận trọng khi thẩm định quy hoạch phân khu ga Hà Nội

Bộ Giao thông khuyến nghị Hà Nội thận trọng khi thẩm định quy hoạch phân khu ga Hà Nội

Bộ GT-VT góp ý về Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị ga Hà Nội và vùng phụ cận

Bộ GT-VT góp ý về Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị ga Hà Nội và vùng phụ cận

Đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội: Tái thiết đô thị gắn với giao thông công cộng

Đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội: Tái thiết đô thị gắn với giao thông công cộng