Ngưng sử dụng ống hút, bạn có thể làm ngay hôm nay

Ngưng sử dụng ống hút, bạn có thể làm ngay hôm nay

Đề xuất 'khai tử' ống hút nhựa vì quá ô nhiễm môi trường

Đề xuất 'khai tử' ống hút nhựa vì quá ô nhiễm môi trường

'Khai tử'ống hút nhựa

'Khai tử'ống hút nhựa

Hạn chế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường

Hạn chế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường

Thụy Sĩ điều trực thăng quân sự chuyển nước cho bò uống

Thụy Sĩ điều trực thăng quân sự chuyển nước cho bò uống

Walt Disney nói không với ống hút nhựa

Walt Disney nói không với ống hút nhựa

Thành phố Neuchatel nói 'không' với ống hút nhựa

Thành phố Neuchatel nói 'không' với ống hút nhựa

Hạn chế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường

Hạn chế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường