Lại thêm một vụ giáo viên bạo hành học sinh: Đã đến lúc phải có giải pháp căn cơ

Lại thêm một vụ giáo viên bạo hành học sinh: Đã đến lúc phải có giải pháp căn cơ

Phụ huynh khăng khăng đòi bồi thường 100 triệu: 'Tôi nói cho đỡ tức'

Phụ huynh khăng khăng đòi bồi thường 100 triệu: 'Tôi nói cho đỡ tức'

Con bị cô giáo đánh, phụ huynh kiện trường đòi bồi thường 100 triệu

Con bị cô giáo đánh, phụ huynh kiện trường đòi bồi thường 100 triệu

Phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu vì con bị đánh tiếp tục kiện trường

Phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu vì con bị đánh tiếp tục kiện trường

Con trai bị cô giáo đánh, phụ huynh đòi khởi kiện nếu không bồi thường 100 triệu

Con trai bị cô giáo đánh, phụ huynh đòi khởi kiện nếu không bồi thường 100 triệu

Phụ huynh vụ đòi bồi thường 100 triệu quyết định kiện trường ra tòa

Phụ huynh vụ đòi bồi thường 100 triệu quyết định kiện trường ra tòa

Phụ huynh đòi 100 triệu vì con bị đánh tiếp tục muốn kiện trường

Phụ huynh đòi 100 triệu vì con bị đánh tiếp tục muốn kiện trường

Cho rằng con bị cô giáo đánh, phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu đồng

Cho rằng con bị cô giáo đánh, phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu đồng

Nghi con bị cô giáo đánh, phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu

Nghi con bị cô giáo đánh, phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu

Cô giáo đánh học sinh trầy xước, phụ huynh yêu cầu trường bồi thường… 100 triệu đồng

Cô giáo đánh học sinh trầy xước, phụ huynh yêu cầu trường bồi thường… 100 triệu đồng