Bế mạc Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Bế mạc Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Bế mạc Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Bế mạc Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Bế mạc Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Bế mạc Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

'Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam'

'Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam'

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Âm vang giữa đại ngàn

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Âm vang giữa đại ngàn

Nghìn người đứng chật đường chiêm ngưỡng vũ điệu cồng chiêng trên phố

Nghìn người đứng chật đường chiêm ngưỡng vũ điệu cồng chiêng trên phố

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang!

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang!

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2018: Âm vang giữa đại ngàn

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2018: Âm vang giữa đại ngàn

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đặc sắc lễ hội đường phố 'Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'

Đặc sắc lễ hội đường phố 'Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'