Tiêm kích NATO nã nhầm tên lửa về biên giới Nga, Matxcơva phản ứng thế nào?

Tiêm kích NATO nã nhầm tên lửa về biên giới Nga, Matxcơva phản ứng thế nào?

Chiến đấu cơ NATO nã nhầm tên lửa về biên giới Nga

Chiến đấu cơ NATO nã nhầm tên lửa về biên giới Nga

Chiến đấu cơ NATO 'vô tình' gây hành động 'khủng khiếp' ngay sát sườn Nga

Chiến đấu cơ NATO 'vô tình' gây hành động 'khủng khiếp' ngay sát sườn Nga

Máy bay NATO bắn nhầm tên lửa gần biên giới Estonia-Nga

Máy bay NATO bắn nhầm tên lửa gần biên giới Estonia-Nga

Tiêm kích NATO phóng nhầm tên lửa sát biên giới Nga

Tiêm kích NATO phóng nhầm tên lửa sát biên giới Nga

Chiến đấu cơ NATO 'phóng nhầm' tên lửa sát biên giới Nga

Chiến đấu cơ NATO 'phóng nhầm' tên lửa sát biên giới Nga

Thất kinh khi tiêm kích NATO phóng nhầm tên lửa sát sườn Nga

Thất kinh khi tiêm kích NATO phóng nhầm tên lửa sát sườn Nga

Chiến đấu cơ của Tây Ban Nha bất ngờ bắn tên lửa trên bầu trời Estonia

Chiến đấu cơ của Tây Ban Nha bất ngờ bắn tên lửa trên bầu trời Estonia